امور آب

رودخانه های استان ساماندهی می شود

سایت استان: مدیر عامل امور آب منطقه ای کهگلویه و بویراحمد گفت: 14 کیلومتر از رودخانه های این استان به دلیل حادثه خیر بودن با اولویت ساماندهی می شود. ‘علی لطفی’  افزود: ساماندهی این رودخانه ها با هدف کنترل فرسایش ساحل و تثبیت بستر، کنترل سیلاب، حفاظت از تاسیسات تامین آب و زیباسازی سواحل صورت […]

پربازديد