امور اجتماعی استانداری

«عبدالرحمن توفیقیان» مدیرکل زندانهای چهارمحال و بختیاری شد

یکی از مدیران هم استانی به عنوان مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد. به گزارش سایت استان، «سید عبدالرحمن توفیقیان» ۴۲ ساله و دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی به عنوان مدیرکل زندانهای چهارمحال و بختیاری منصوب شد و روز شنبه مراسم تودیع و معارفه وی نیز برگزار می […]

پربازديد