امور عشایر استان

انتصاب مدیرکل امور عشایر استان

سایت استان: مجید علیپور به عنوان مدیرکل امور عشایر استان منصوب شد . جلسه تودیع معارفه روز چهارشنبه در محل اداره کل امور عشایر با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور ومسئولین استانی برگزار خواهد شد. پیش از این اشکان رحیم زاده عهده دار این مسئولیت بود. مجید علیپور از حامیان غلام محمد زارعی است. علی […]

پربازديد