امور مالیاتی تهران

“فرود محمدی” مدیرکل پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور شد

سایت استان: فرود محمدی به عنوان مدیرکل پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. به گزارش سایت استان، محمدی که از مدیران توانمند هم استانی است با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به این عنوان منصوب شد. وی سابقه مدیریت در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و قم را در پرونده کاری خود دارد. محمدی […]

پربازديد