اميد جهان نژاديان

فروزنده مدیرعامل شرکت غله استان شد

مدیرعامل جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. طی حکمی از سوی علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی و ریاست شرکت بازرگانی دولتی ایران؛  سید علی صادق فروزنده بعنوان رییس جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. پیش از این امید جهان نژادیان این سمت را […]

پربازديد