امیدعلی آرین مهر

«جامعه شناسی قتل»

سایت استان: امیدعلی آرین مهر نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ،. …(بنی اسرائیل/۳۳)  بدون تردید می توان از قتل عاطفه ۱۷ ساله، دختر دانش آموز یاسوجی به عنوان مهمترین خبر استان کهگیلویه و بویراحمد […]

پربازديد