امید سجادیان

درد طبیعت از بی توجهی ماست

محیط زیست و میراث ملی را تخریب کردند، ما فقط آه کشیدیم و نگاه کردیم ،منتظر معجزه نشستیم ،تا شاید از آسمان امدادی برسد زاینده رود را احیا کند ،هوای خوزستان را صاف و پاک ،ارومیه را زنده کند و رود بشار را از آلودگی ها پاک کند! به مدد تکنولوژی،با گوگل ارث در دنیا […]

محیط زیست فدای رونق صنعت بی رونق!

در سالهای اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد که از استان های پاک کشور در زمینه آب و هوایی به شمار می رود عوامل طبیعی و انسانی زیادی دست به دست یکدیگر داده اند تا محیط زیست این استان با چالش هایی مواجه شود. شهرستان بویراحمد با توجه به اقلیم منحصر به فرد خود و […]

پربازديد