امید شیوا

نمایشگاه صنایع دستی یاسوج قابلیت برگزاری در هر سال را دارد

مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: نمایشگاه سراسری صنایع دستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی یاسوج قابلیت و توانمندی برگزاری در هر سال را دارد. امید شیوا در آیین اختتامیه نخستین نمایشگاه سراسری صنایع دستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی در یاسوج افزود: با توجه به بافت کهگیلویه […]

پربازديد