امید نوروزی

مسئولین کهگیلویه بیشتر به منافع شخصی می اندیشند/ تحول در اندیشه و تفکر پیشرفت را به دنبال دارد

همایش «به کجا چنین شتابان» با هدف بررسی پدیده مهاجرت در شهرستان کهگیلویه برگزار شد. در این همایش جمع زیادی از مردم، سیاسیون و برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات دوره دهم مجلس نیز حضور داشتند. همچنین در این همایش برخی از مدیران نیز حضور داشتند. محمود منطقیان و امید نوروزی سخنرانان اصلی این همایش بودند. […]

“پائیز، پاریز را در بر گرفت در اول بهار”

سایت استان: محمد زرین نخستین بار نامش را در ادبیات دبیرستان دیدم. بعد از آن ترم اول دانشگاه پسوندش را بر فامیل یکی از هم دوره هایم یافتم. این دوست هم اتاق از بستگان استاد باستانی پاریزی بود. به مدت چندین ترم تحصیلی، از طریق آن دوست به آثار نوشتاری، خاطرات و سجایای اخلاقی استاد […]

پربازديد