امیرنصر فرخ زاد

بهرامی و روشنفکر؛ گزینه هایی قابل تامل برای اصلاح طلبان

سایت استان: امیرنصر فرخ زاد برای داشتن نگاهی اجمالی به بخشی از انتخابات آینده ی حوزه ی بویراحمد و از نظر گذراندن یک دیدگاه و نگاه خاص، این اشاره ی تاریخی ضروری به نظر می رسد، که مروری کلی بر انتخابات ادوار مختلف تاریخ جمهوری اسلامی ایران ( چه انتخابات شورای شهر، چه انتخابات مجلس و […]

پربازديد