امیرکبیر؛ شهید اصلاحات

“امیرکبیر؛ شهید اصلاحات”

سایت استان: سیده فرزانه آرامش در تاریخ این مرز و بوم کم نبوده اند کسانی که بابت اندیشه و منش اصلاح طلبانه خود تاوان های گزافی پرداخته اند , میرزا تقی خان امیر کبیر یکی از درخشان ترین این چهره هاست . امیر, مسلمانی متعبد, دولتمردی وطن پرست وسیاستمداری اصلاح طلب بود که جان خویش […]

پربازديد