امیر ایزدپناه

یادی از دو غیور مرد کهگیلویه و بویراحمد

سایت استان: نویسندگان : امیر ایزدپناه ، جهانگیر ایزدپناه (یادی از دو غیور مرد کهگیلویه و بویراحمد میرزا طلا و میرزا فتح االله) و همانندی حماسه شان  با قهرمانان رمان کلیدر  (گل محمد و یارانش ) اواسط دهه۴۰  است و رژیم پهلوی پایه های حکومت خود را محکم کرده و آرامش نسبی برقرار است . این […]

«یار یار» خوانی در کهگیلویه و بویراحمد و همزبانان آنها

سایت استان: گردآوری و تألیف: امیر ایزدپناه “یار یار” خوانی یکی از سنت های دیرینه و مورد علاقه مردم ماست که ریشه در وجود مردم این دیار دارد و بیان شادی ها ، خاطره ها و درد و رنجهایشان می باشد و در مناسبت های مختلف و مجالس گوناگون “یار یار” خوانی رایج و مرسوم بوده […]

پربازديد