امیر صفادوست

«روحیه تملق و چاپلوسی»

روحیه تملق و چاپلوسی ، از ضعف شخصیت و خود کم بینی انسان ناشی می گردد. در واقع این خصیصه کسانی است که در پی جبران کمبودهای خود، سعی می کنند با ستایش بیش از حد دیگران، موقعیتی برتر برای خود تامین کنند. این خصیصه افراد خودباخته و سست عنصری است که نظر به قدرت […]

شهروندانی که نان هر روزشان سوخته یا خمیر است!

سایت استان: امیر صفادوست شهر دهدشت با داشتن بیش از 70 نانوایی، بعنوان مرکز شهرستان محسوب می شود و با توجه به وضعیت درآمدی طبق آمارها مصرف نان در این شهرستان جایگاه ویژه ای در سبد خانوارها دارد. از این رو می توان گفت یکی از موضوعات مهمی که باعث شده مصرف نان و یا […]

«انتخابات انجمن اسلامی معلمان و ذکر چند نکته»

سایت استان: امیر صفادوست  انجمن اسلامی معلمان ایران در ابتدای سال ۱۳۵۶ توسط گروهی از معلمین انقلابی با هسته اولیه شهید رجایی ، شهید باهنر و شهید دکتر محمد حسین بهشتی ایجاد و در سال ۱۳۷۰ به ثبت وزارت کشور رسید. هیأت مؤسس آن شامل: مرحوم مرتضی کتیرایی، اصغر نوروزی، عباس دوزدوزانی، یدالله حاجی، علی […]

شایسته سالاری چیست؟

سایت استان: امیر صفادوست شایسته سالاری نظام حکومتی یا اداری است که در آن انتصاب ها و مسئولیت ها با اثبات توانایی و هوشمندی اشخاص (شایستگی آنها)؛ متناسب است. شایسته سالاری، به خودی خود، شکلی از حکومت نیست، بلکه بیشتر نوعی ایدئولوژی است که به قوانین کلی عدالت، اشاره دارد. این قوانین، به تشریح شایستگی […]

هویت سیاسی فرد چگونه شکل می گیرد؟

سایت استان: امیر صفادوست اگر علم سیاست را به عنوان یک علم میان رشته‏ای بپذیریم، علوم و دانش های فراوانی است که به نوعی در دانش سیاسی درهم تنیده و سبب تکمیل آن گردیده است. به طور مثال علم تاریخ در تحلیل های سیاسی و مبنا گذاری روش تاریخی در سیاست تاثیر فراوانی گذاشته است. […]

معضل نمرات کذایی و درصد قبولی در سیستم آموزشی

سایت استان: امیر صفادوست  (( مهر، یک فرصت است؛ فرصت قدم نهادن در جاده پرپیچ و خمِ علم )) عدم توجه به کیفیت آموزش و سرمایه گذاری بیش از حد بر کمیت آموزشی عملا سوق دادن دانش آموزان به بیسوادی است که تبدیل به معضل اساسی در جامعه شده. متاسفانه در آموزش و پرورش اخیرا […]

مدیر موفق کیست؟

سایت استان: امیر صفادوست  سخن گفتن از مدیریت بدین معنا نیست که انسان چگونه بتواند یک اداره و یا سازمان مشخص را اداره نماید، بلکه مراد از مدیریت این است که ما چه قوانین را برای مدیریت داشته باشیم و چگونه بتوانیم در هر شرایط و زمان خود را به آن قوانین پایبند بدانیم و […]

پربازديد