امیر محبی فر

حکومت اسلامی و رابطه آن با جمهوریت و اسلامیت

در شکل‌گیری حکومت اسلامی رکن اصلی و اساسی جهت مشروعیت بخشیدن به آن جمهوریت آن میباشد،اصلی که از ابتدای ظهور اسلام مورد توجه امامان،پیشوایان و فقهای دین قرار گرفته و همواره به عنوان وجه تقابل و تمایز حکومت‌های اسلامی و دیکتاتوری مورد توجه قرار گرفته. اسلامیت حکومت هم بر طبق آیه شریفه (لا اکراه فی […]

پربازديد