امین سینایی

گفتگو با نخستین جانباز مدافع حرم هم استانی از سوریه و روایت شهادت شهید اورنگ

امین سینایی از مدافعان حرم هم استانی است که از سوی داعش از ناحیه کتف، شکم و کمر مورد اصابت ترکش قرارگرفت و هم اینک در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده است. امین می گوید:‌ شهرهای نبل و الزهرا نماد ایستادگی، مقاومت و دلاوری مردمان شیعه است که آن را به عینه بعد از چهار سال دیدیم.

پربازديد