امین محمدی

انتصاب‌های جدید در شرکت نفت گچساران

امین محمدی رئیس شرکت نفت و گاز گچساران طی احکامی جداگانه انتصاباتی در شرکت نفت گچساران انجام شد؛ این ۷ انتصاب به شرح زیر است: رئیس اداره روابط عمومی؛ ساسان حبیبی نژاد (جایگزین بهمن سمغانیان) رئیس تاسیسات گاز؛ کرامت انصاری رئیس خدمات ساختمان ها و بهسازی اماکن؛ علی کردلو رئیس امور منازل؛ محمود غفاری(جایگزین خسرو […]

یادداشت یک کارشناس حوزه نفت درباره انتصاب مدیرعامل جدید نفت و گاز گچساران

سایت استان: غریب واحدی پور که از کارشناسان هم‌استانی حوزه نفتی در منطقه آغاجری است با ارسال یادداشتی، نظر خود درباره مدیر جدید شرکت نفت و گاز گچساران و ویژگی های وی بیان داشت. متن یادداشت درپی می آید: در کش و قوس رایزنی های فشرده اشخاص،اقوام،محافل خاص و البته حضور کمرنگ منادیان اندیشه بویژه […]

پربازديد