امین کوثرنیا

یاد دهی بهتراست یا یادگیری؟

سایت استان: امین کوثرنیا حسن السؤال نصف العلم«سؤال نیکو نیمی از علم است»رسول اکرم(ص) «طرح مسئله نیمی از پاسخ وحل مسئله است»انشتین (هرگاه چیزی را به کودک یاددهیم،مانع از آن شده ایم که خود آن را شخصا کشف ویاا بداع کند)ژان پیاژه تعاریف مختلف آموزش منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و […]

پربازديد