انتخابات اتاق بازرگانی ایران

دو هم‌استانی در رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی ایران

ائتلاف فراگیر ایرانی آباد لیست نهایی اسامی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را اعلام کرد. ائتلاف فراگیر ایرانی آباد لیست نهایی اسامی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را اعلام کرد که دو نفر از هم استانیهای موفق در مدیریت بخش خصوصی کشور بنام آقایان مهندس […]

پربازديد