انتخابات اتاق بازرگانی یاسوج

برگزاری سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج

سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد. پس از ده ساعت رای گیری، انتخابات اتاق بازرگانی در یاسوج و سراسر کشور، سرانجام مهلت رای گیری ساعت ۱۸ روز دوشنبه به پایان رسید و پس از آن هیئت نظارت شمارش آرا را آغاز نمودند. سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن […]

پربازديد