انتخابات در بویراحمد

«تحلیلی بر انتخابات در حوزه بویراحمد»

سایت استان: جواد حق‌وردی انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه ۹۴ اینبار پرشور تر و مهم تر از ادوار گذشته برگزار خواهد شد.جناح محافظه کار که این روزها به شدت در گیر ممیزی خود از سوایق برخی همکاران سابق و حتی فعلی می باشد. از ماجرای دریافت پول از معاون اول سابق تا پرونده های […]

پربازديد