انتخابات دهدشت

مهمانی‌های انتخاباتی عدل هاشمی به همراه نگرانی از رد صلاحیت

عدل هاشمی هرچند خود را مستقل می‌داند اما خواستگاه سیاسی وی از اردوگاه اصولگرایان، جایی که رقیب وی بزرگواری صاحب جایگاه و دارای پایگاهی قوی است که در دوره‌های گذشته موحد به عنوان نماینده چندین دوره و کاندیدای سنتی در رقابت با بزرگواری شانس تائید صلاحت را در کهگیلویه هم نیافت. البته در کنار این دعوت‌ها، مسئله تایید صلاحیت بزرگ‌ترین دغدغه وی و هوادارانش است. مسایل اقتصادی وی و اطرافیانش و حسابهای مالی ج-ه باعث شده تا برخی تایید صلاحیت وی را غیرممکن بدانند. بزرگواری و لیدر‌هایش طبیعتا این تحرکات را رصد می‌کنند و گویا چندان احساس خطر نکرده‌اند و گویی رد صلاحیت وی را قطعی می‌دانند.

پربازديد