انتخابات مجلس استان

خرج پول‌های مشکوک در انتخابات کهگیلویه

ﺁﺭﺵ ﺗﻘﻮﯼ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺍﻍ ﺍﺯ ﺗﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺎﻁ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻭ ﻣﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. دﺭﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ […]

مربع مبارزه با بزرگواری شکل می گیرد؟

تازه در این وقت ها می فهمم که داشتن آرشیو چه موهبتی می تواند باشد و اتفاقا داشتن آرشیو نامنظم چه دردسرهائی دارد. ساعت ها طول کشید تا بتوانم تصاویر متناسب با این خبر را در آرشیو عکس هایم پیدا کنم. آنقدر گشتم تا توانستم چند عکس متناسب با این خبر را کار کنم و […]

پیش بینی 870 شعب اخذ رأی در استان

دبیر ستاد انتخابات کهگیلویه وبویراحمد گفت: 870 شعب اخذ رای در نقاط مختلف این استان پیش بینی شده است.

پربازديد