انتخابات مجلس گچساران

هفته سرنوشت انتخابات گچساران و باشت

بهنام عکاشه دیدارهای اهالی سیاست و به طور مشخص کاندیداهای انتخاباتی در حوزه های دارای بافت اجتماعی سنتی، به روش های مختلفی انجام می شود. گاه این دیدارها در قالب دیدار چهره به چهره به صورت حضوری در دفتر کاندیدا یا در خانه اشخاص انجام می شود و برخی اوقات به صورت عمومی به صورت […]

پربازديد