انتخابات کانون کارشناسان

«سیاهپور» نفر اول کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان شد

اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مشخص شدند. به گزارش سایت استان، شامگاه یکشنبه اعضای کانون کارشناسان، در یک انتخابات، برای مشخص شدن هیئت مدیره جدید شرکت کرده و 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل را برای یک دوره چهارساله انتخاب کردند. مهندس سیاهپور توانست رای اول این دوره از انتخابات کانون […]

پربازديد