انتخاب شهردار

داورپناه:انتخاب شهردار توسط نهادی غیر از شورا با قانون مغایرت دارد

رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت گفت: انتخاب و استیضاح شهردار از اختیارات و یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر است و اقدامی غیر از این با قانون مغایرت دارد. حمید داورپناه با بیان اینکه نظارت بر امور شهری از وظایف شورای اسلامی شهرهاست، اظهار کرد: سلب اختیار انتخاب شهردار از شورای اسلامی شهرها وجاهت […]

پربازديد