انجمن روزنامه های غیردولتی ایران

روزنامه های استان کهگیلویه وبویراحمد

 

“دکتر وکیلی رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی ایران شد”

سایت استان: با انتخاب مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس انجمن روزنامه های غیر دولتی ایران شد . به گزارش سایت استان، در جلسه مدیران مسئول روزنامه های غیر دولتی که امروز ظهر در روزنامه فرهیختگان در تهران برگزار شد دکتر “محمد علی وکیلی ” صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه […]

پربازديد