انجمن شاهنامه خوانی

مندنی پور:در شهری که سالن 500 نفری ندارد نباید انتظارتعالی فرهنگی داشت+تصاویر

مندنی پور:استان هنرمندان زیادی دارد که باید به آن ها بها داده شود در شهری که سالنی با ظرفیت 500 نفر برای نشستن جا نباشد نمی شود انتظار تعالی فرهنگی داشت.
نمی خواهیم وارد نقد های سیاسی شویم چراکه مطالبات فرهنگی به حق است.و برای گرفتن آنها نیازی به التماس کردن نیست.

پربازديد