انجمن شعر

” سخنی با استاندار “

سایت استان: فریدون هاشمی* جناب آقای دکتر خادمی استاندارد خوب و بومی و درد آشنای مردم با فرهنگ و دوست داشتنی کهگیلویه و بویراحمد سلام در جلسه ای که با شما داشتیم مطالبی را فرمودید که مهلتی برای گفتگویی بیشتر فراهم نبود. در اینجا نوشته ای را تقدیم می کنم که گوشه ای از گفته […]

پربازديد