انجمن عکاسان ایران

باید گفتگو میان انسان‌شناسان و عکاسان شروع شود

در ششمین روز از سومین دوره ده روز با عکاسان ایران در خانه هنرمندان ٬ پانل عکس به مثابه ابزارپژوهش انسان شناختی دکتر ناصر فکوهی و حسن غفاری برگزارشد ناصر فکوهی اظهار امیدواری کرد که با ارتباط میان انسان شناسان و عکاسان مردم‌نگار، زمینه گفتگو میان این رشته‌ها شکل بگیرد تا از این طریق امکان […]

پربازديد