انجمن موسیقی استان

انتقاد تند مسئول انجمن موسیقی به صدا و سیمای استان

سایت استان: مسئول دفتر موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی از صدا و سیمای مرکز استان در معرفی هنرمندان موسیقی جهت حضور در برنامه های این شبکه نداشته اظهار داشت:کسانی که در صدا و سیمای مرکز دنا مسئول موسیقی هستند کوچکترین سوادی در رابطه با ادبیات شنیداری […]

موسیقی استان مرهون زحمات رضاتوفیقی است

سایت استان: رئیس انجمن موسیقی استان گفت: موسیقی استان مرهون زحمات آقای رضاتوفیقی مدیرکل اسبق اداره فرهنگ و ارشاد است. همت هاشمی افزود: تا قبل از تصدی مسئولیت توسط آقای رضاتوفیقی، موسیقی استان مغفول مانده بود و می توان گفت با تلاشهای وی در راه تاسیس انجمن های مختلف، موسیقی استان دارای انجمن و به […]

پربازديد