انجمن هوافصای کهگیلویه و بویراحمد

دوره‌های آموزشی و پژوهشی انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

دوره‌های آموزشی و پژوهشی انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد ویژه دانش آموزان و دانشجویان از اواسط مهر ماه برگزار می‌شود.

پربازديد