انخابات شورای شهر

عملکرد نظارتی شورای شهر در حد انتظار نمی باشد

سایت استان: ناصر معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت استان با اشاره به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای شهر یاسوج گفت: ورود افراد سیاسی به شورای شهر منعی ندارد، اما نباید رفتار سیاسی بر عملیات شهرسازی و اجرایی شهرغالب گردد. کاندید چهارمین دوره شورای شهر یاسوج با تاکید برآثار تلخ رفتارسیاسی حاکم بر کار و […]

پربازديد