اندر حکایت انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی!

اندر حکایت انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی!

سایت استان: شیرزاد حسینی پور روایت  طنزگونه چند نفر و گروه متنفذ ! از انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی استان!   الف) روایت زارعی نماینده بویراحمد و دنا: من در مشهد بودم تاجگردون با من تماس گرفت، اتفاقاً او هم در مشهد بود، با عجله شماره محمود باقری را از من خواست، بعد فهمیدم طی نامه […]

پربازديد