انصاف

رعایت اصل انصاف در درج اخبار ضروری است

امام جمعه لنده با اشاره به ضرورت رعایت اصل انصاف در انتشار اخبار گفت: خبرنگاران باید مشکلات مردم را اولویت کاری خود بدانند و نسبت به پیگیری آن با رعایت انصاف عمل کنند.

پربازديد