انغوزه

آنغوزه اقتصادی ترین گیاه دارویی کهگیلویه و بویر احمد

گیاهان دارویی، از ارزش و اهمیت بسیاری در تأمین بهداشت و سلامت جوامع چه از بعد درمانی و یا پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار است. استفاده از گیاهان دارویی قدمتی همپای بشر دارد، به طوری که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین نیازهای غذایی و دارویی بشر در طول نسل‌ها بوده‌ است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی […]

پربازديد