انقلاب نا تمام

انقلاب ناتمام

انقلاب اسلامی تمام نشده است. وجه اثباتی این گزاره و نه سلبی آن این است که انقلاب اسلامی هنوز ادامه دارد و اهداف آن پابرجامانده است. ساده سازی مفاهیم برای مردم یکی از برجستگی‌های گفتاری و کلامی رهبران فکری جامعه است. برای فهم انقلاب اسلامی به خواسته‌های مردم در آن زمان باید رجوع کرد. استقلال، […]

پربازديد