انگشتِ زخمیِ

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انگشتِ زخمیِ اصلاحات

روزی شخصی نزد طبیب رفت و در حالی که آه و ناله می‌کرد گفت: «جناب دکتر! تمام بدنم درد می‌کند». انگشت اشاره‌اش را روی پایش گذاشت و گفت: «پایم امانم را بریده است» و به همین ترتیب انگشتش را روی سرش، پا‌هایش و شکمش گذاشت و از درد شدید در تمام بدنش گلایه کرد. طبیب […]

پربازديد