اهالی کبگیان

درخواست خانواده شهیدان خرسندیان و اهالی کبگیان برای عفو محیط‌بان دنا

خانواده شهیدان خرسندیان و اهالی کبگیان برای عفو محیط‌بان دنا از خانواده مرحوم مجتبی رضایی طلب بخشش و عفو کردند.

پربازديد