اهدا

اهدای 3 مدرسه پیش ساخته به آموزش‌وپرورش چاروسا

رئیس آموزش‌وپرورش چاروسا گفت: سه مدرسه پیش ساخته به آموزش‌وپرورش چاروسا اهدا شد.

پربازديد