اهدا اعضای بیمار مرگ مغزی در یاسوج

اهدا اعضای بیمار مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند

سایت استان: مسوول هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اهدای اعضای یک بیماری مرگ مغزی در این استان برای پیوند به سه بیمار نیازمند خبر داد. ˈساسان عباسیˈ افزود: مرحوم ˈعبدالمجید رستمیˈ از اهالی روستای حسین خانی بخش کاکان از توابع بویراحمد در اثر سانحه ای دچار مرگ مغزی شده بود که […]

پربازديد