اهدا کتاب

دوهزار جلد کتاب به مدارس روستایی کهگیلویه اهدا شد

مسئول کتابخانه سیار روستایی کهگیلویه گفت: در سال جاری بیش ازدو هزار جلد کتاب بین مدارس روستایی این شهرستان بصورت رایگان توزیع شده است. سید احسان سعیدی افزود: این کتابها با موضوع علمی، تاریخی، دینی ، مذهبی، قصه و داستان در اختیار مدارس قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه این کتابها به امانت […]

پربازديد