اورژانس اجتماعی

بحران فرار از خانه دختران 15 تا 25 ساله

سایت استان: رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی گچساران از شیوع پدیده فرار دختران از خانه در این شهرستان به خانواده‌ها هشدار داد و گفت: سنین 15 تا 25 سال در خطرند. عزیزالله دیلمی اظهار کرد: موضوع فرار دختران از خانه امروزی نیست و این آسیب اجتماعی در دو سال اخیر در گچساران شیوع بیشتری پیدا کرده […]

پربازديد