اوقات فراغت

زمینه حضور کودکان با نیازهای ویژه باید در کانون فراهم شود

عیسی گرجی زاده با بیان اینکه کودکان با نیازهای ویژه نیز همانند دیگر کودکان به اوقات فراغت مناسب، پربار و استفاده از امکانات فرهنگی و هنری کانون نیاز دارند، گفت: زمینه‌ی حضور کودکان با نیازهای ویژه باید در کانون فراهم شود.

پربازديد