اکبر محبی

بخشش زندانیان جرائم غیرعمد در سایه ریش سفیدان طوایف

ایرانیان از دیر باز براساس تکریم و نوع دوستی خود همواره بر آیین گلریزان همت گماشته‌اند و این آیین را شکرانه نعمت خدادادی خویش می‌دانند که مانند ابر بهاری طراوات زیستن دوباره بر مستمند و نیازمند روا می‌دارند آن گونه که “وقت گلشن، خوش که گلریزان ابر رحمت است. به گزارش سایت استان؛ این سنت […]

پربازديد