اکران

ممیرو در یاسوج اکران شد

فیلم ممیرو پس از حضور در جشنواره‌های مختلف و معتبر بین المللی ، به کهگیلویه و بویراحمد برگشت تا در انظار عموم قرار گیرد.

پربازديد