ایرانشناسی

“جسد آرام در مغرب، روح آواره در مشرق”

 سایت استان: سعید پایدار* نوروز باستانی۱۳۹۳ ،گرچه زایش و زیبایی را برای طبیعت و طبیعت دوستان به ارمغان آورد،  اما برای فرهنگ و فرهنگ دوستان، خزان عمر دو ایرانشناس برجسته و عاشق را رقم زد. گویا این دو ایراندوست ساز مرگ را به معنای واقعی ((زندگی نو)) در نوروز کوک کرده بودند،    از شمار […]

پربازديد