ایرج ندیمی

سابقه نماینده ای که بزرگواری را مورد تمسخر قرار داد

اظهارات علی محمد بزرگواری در روز گذشته در مجلس و در اولین روز رای اعتماد جنجال و حاشیه های فراوانی را با خود به همراه داشت. به گزارش سایت استان به نقل از بویرنیوز، جناب بزرگواری البته خیلی بهتر از این می توانست در قامت یک منتقد و مخالف دولت به ایراد سخن بپردازد؛ اما […]

پربازديد