ایست قلبی در زمین فوتبال

ایست قلبی فوتبالیست دهدشتی در تمرینات

مرحوم صمصام باسان نفر اول نشسته از سمت راست

عصر روز چهارشنبه و در زمین شماره دو فوتبال ومجموعه ورزشی شهید دولتخواه دهدشت ،فوتبالیستی ۳۶ ساله به نام صمصام باسان(آریامنش) در حین بازی تمرینی فوتبال پیشکسوتان دچار حمله وایست قلبی می شود که سریعا” به اورژانس انتقال داده می شود و از طرف پزشکان اورژانس برای احیای قلبی او تلاش فراوان می شود اما […]

پربازديد