ایلات و عشایر کهگیلویه و بویراحمد

نگاهی به یک قرن مبارزه عشایر برای آزادی

سایت استان: شریف اسلامی/ انقلاب اسلامی طلیعه رشد و آبادانی در ایلات و عشایر کهگیلویه و بویراحمد بود که به دلیل سازش ناپذیری و کمتر از یک قرن مبارزه با طاغوت، به عمد در فقر و محرومیت نگه داشته شده بودند. ظلم ستیزی، وطن پرستی و بیگانه ستیزی خصیصه ذاتی عشایر در طول تاریخ بوده […]

پربازديد