ایل دشمن‌ زیاری

تسلیت به خانواده دیده‌ور و ایل بزرگ دشمن‌زیاری

بازگشت همه به سوی اوست «بهشت زیر پای مادران است» خانواده محترم دیده‌ور و ایل بزرگ دشمن‌زیاری اندوه ما در غم از دست دادن مادر بزرگوارتان «بی بی صغری دیده‌ور» که کانون مهر و صفا و محبت بود، در واژه ها نمیگنجد. تنها میتوانیم از خداوند برایتان  صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و […]

پربازديد